ست پنل دار دوموتوره آرکو(Hood panels) 

جنس بدنه: پلی کربنات/ پلی آمید

جنس روریه: پلی کربنات

آمپر: 16 آمپر

ولتاژ: 250 ولت

نوع آبکاری: قلع

آلیاژ پایه ها: برنجی

ضخامت ورق پایه ها: 0.8

 

 

ست پنل دار دوموتوره آرکو : این محصول با جنس رویه پلی کربنات و بدنه پلی کربنات/ پلی آمید به صورت تک موتوره و دو موتوره عرضه می گردد در جدول زیر به برخی اطلاعات فنی این محصول به صورت جزئی تر اشاره شده است.

 

جنس

اطلاعات فنی

پایه ها

جنس بدنه

جنس رویه

آمپر

ولتاژ

نوع آبکاری

آلیاژ

ضخامت ورق

PA

PC

PC

16

250

قلع

برنجی

8/0